Trzecia fala (The Third Wave - 1980) Alvin Toffler

Trzecia fala to książka Alvina Tofflera z 1980 roku. Jest to sequel do Future Shock (1970), a była kontynuowana w Powershift (1990). Nowy dodatek, Revolutionary Wealth, został opublikowany w 2006 roku i może być uważany za rozszerzenie Trzeciej fali.

Książka Tofflera opisuje przejście w krajach rozwiniętych od społeczeństwa epoki przemysłowej, które nazywa on "Drugą Falą", do społeczeństwa epoki informacyjnej "Trzeciej Fali".

Aby dobrze zrozumieć napierające na siebie z przeciwnych stron fale współczesnych przeobrażeń, musimy nauczyć się wyraźnie dostrzegać analogiczne struktury występujące we wszystkich krajach przemysłowych; musimy wyodrębnić ów utajony szkielet cywilizacji drugiej fali. Dziś bowiem ten szkielet grozi rozsypaniem.

... Nawet najbardziej oświecone elity nie zdołają same stworzyć nowej cywilizacji. Do tego potrzebna jest energia całych narodów. Ale te zasoby energii istnieją i czekają na odpowiednie ukierunkowanie. Jeżeli ludzie (zwłaszcza w krajach o wysokim rozwoju technologicznym) otwarcie postawią przyszłemu pokoleniu za cel stworzenie zupełnie nowych instytucji i konstytucji, zostanie wyzwolona nie tylko energia, lecz coś znacznie potężniejszego- a mianowicie zbiorowa wyobraźnia.

... Odpowiedzialność za zmianę spoczywa więc na nas samych. Musimy zacząć od siebie, ucząc się nie zamykać z góry naszych umysłów i serc na to, co nowe, nieoczekiwane i pozornie radykalne. Oznacza to walkę z tymi, którzy ukręcą głowę każdemu pomysłowi, którzy rzucą się, by zniszczyć każdą propozycję jako niepraktyczną, a równocześnie będą bronić wszystkiego, co istnieje jako praktyczne- choćby było nie wiadomo jak absurdalne, ciemiężące lub nieskuteczne. Oznacza to walkę o wolność słowa- o prawo ludzi do głoszenia swoich idei, nawet takich, które uchodzą za herezje.

Alvin Toffler (ur. w 1928 r.) amerykański pisarz i futurysta- uznany w 1983 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Dziennikarzy i Autorów "pisarzem roku" za olbrzymi wpływ na idee samoświadomości społeczeństwa amerykańskiego- znany na całym świecie rzecznik myśli społecznej. Po ukończeniu w 1949 roku New York University pracował w wielu zawodach, również jako robotnik fizyczny. W roku 1951 związał się z miesięcznikiem "Fortune", zaczął też pisać artykuły do gazet i periodyków. W 1964 roku opublikował "The Culture Consumers: A Study of Art and Affluence in America". Szczególne zainteresowanie przyszłością wykazał w książce "Szok przyszłości" (wyd. polskie 1975), która odniosła olbrzymi sukces czytelniczy (przetłumaczono ją na 30 języków).

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Third_Wave_(Toffler_book)